top of page

Taktikk og strategi

 

 Laget er bygget opp av keeper fra nå av kalt Venstre), back og spiss. Grunnen til bruk av ordet "venstre" var at man tidligere hadde høyre, venstre og midtre spiss, dette er en altfor todimensjonal måte å tenke på og de fleste bedre lag har gått bort fra dette. Dog henger ordet "venstre" igjen på de spillerne som har keeper ansvaret i forsvar. Oppgavene til den enkelte posisjon avhenger av om man er i angrep (laget har ballen) eller i forsvar (motstander har ballen). Under beskrives den enkeltes posisjon i defansiv og offansiv del av spillet.

I bunn for all taktikk ligger fokus på hastighet og bevegelse. Et hurtig lag vil ha mange fordeler sammenlignet med et lag som beveger seg langsommere.
 

Venstre i forsvar

Har hovedansvaret for å hindre ballen i å komme i eget mål. Venstre ligger med ryggen på toppen av bøtta og bruke beina til å "svømme" seg fast. Dette kalles "å ligge på lokk". Noen ganger setter venstre seg foran mål og møter motstander med bena. Dette er dog meget sjeldent på høyt nivå internasjonalt da dette skaper farlige sjangser samt at motstander kan "ta" bøtta ved selv å legge seg på den eller sette seg like over den. 

Venstre bytter på å ligge på lokk på mål ved å bytte på å puste og ligge nede slik at en venstre hele tiden ligger på mål. 

I det øyeblikk eget lag vinner ballen i forsvar skal den venstre som i dette øyeblikket befinner seg på overflaten, straks stupe ut og fremover og slik utgjøre en pasningsmulighet for å føre ballen frem i angrep. 

 

Venstre i angrep

I angrep blir en venstre liggende igjen bak på egen banehalvdel, gjerne plassert ca midt i bassenget. Hun eller han skal sammen med sin makker bytte på å angripe motstander. Dersom laget mister ballen vil den tilbaketrukne venstre svømme tilbake og legge seg på lokk. Venstre som var i angrep da ballen ble mistet, jobber hardt for å vinne ballen tilbake  og snu spillet.

 

Back i forsvar

Backen skal alltid være i posisjon under mål og hindre angripende lag å etablere seg under eget mål. Backen skal alltid møte angriper med bena og alltid ligge som en buffer mellom angriper og mål. De to backene rullerer i forsvar på samme måte som venstre, ved at en back alltid er på plass under mål. 

Når eget lag vinner ballen skal back som ligger på overflaten straks stupe ut og fremover og slik utgjøre en pasningsmulighet for å føre ballen frem i angrep. 

 

Back i angrep

I angrep skal backen være offensiv og angripe motstanders forsvar. Den tilbaketrukne backen (sikring) som har oversikt over gjør at backen er den spiller som best ser åpningene, og dermed har størst scoringspotensial. Det er ekstremt viktig i alle situasjoner at backene passer på å rullere slik at en alltid er i angrep. 

 

Back i det øyeblikk ballen overtas av motstander

Dette er en av de mest kritiske periodene i en kamp. Sikringsback begynner straks å vende hjemover og skal alltid kunne dykke ned å plassere seg ved mål før angriper når frem. 

 

Spiss i forsvar

Spissenes oppgave er stort sett å forsøke å tilrive seg ballen. Dvs. være i sentrum av begivenhetene stort sett hele tiden. I forsvar er det vanlig taktikk at spissene kommer inn bak angripende ballfører, for å snappe ballen mens denne er opptatt av den forsvarende backen. Spissen har et friere forhold til rullering, enn de andre spillerne. En annen viktig rolle er ”forsjekking”. Med det menes at spissen vurderer hvilken spiller som vil motta ballen fra ballfører. Denne passes på slik at man enten hindrer vedkommende i å få ballen, eller snapper ballen rett foran nesa hans. Dette krever hurtighet og god spillforståelse samt masse trening. En vanskelig, men utrolig effektiv jobb.

 

Spiss i angrep

Spissene har en temmelig fri rolle i angrep. Det er viktig å hjelpe de andre spillerne samt hele tiden være ”farlig”. Det er en fordel at ihvertfall en av spissene ligger litt oppe på banen (ikke for langt, man må aldri være lengre unna ballen enn at man kan motta en pasning) slik at ballen kan sentres forbi backen, og dermed bryte opp forsvarspillet. Når laget får en god scoringssituasjon er det viktig å være med i angrepet. Jo flere medspillere rundt bøtta dess færre motspillere på grunn av plassmangel.

 

 

bottom of page